Realizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Pasaż IMPOL NOVA

Budowa budynku wielofunkcyjnego o charakterze komercyjnym z instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacji i klimatyzacji, wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową wraz z budową parkingu, budową stacji trafo i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Conrada i Radzikowskiego, oraz likwidacją istniejącego uzbrojenia terenu i przebudową zjazdu z ul. Radzikowskiego w Krakowie.

Inwestor: Impol Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca Inwestycji: Buma Contractor Sp. z o.o. Sp.k.
Pełniona funkcja: Kierownik Robót
Powierzchnia użytkowa: – 4.285 mkw.

Pozostałe realizacje

REALIZACJE

Oś. Starego Dębu ETAP II

Oś. Starego Dębu ETAP I

Osiedle Familijne

DOT OFFICE

PASAŻ IMPOL NOVA

Pałac Czapskich

CENTRUM DRUKU

Dom Jednorodzinny