Realizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Pałac Czapskich

Przebudowa i remont Pałacu Czapskich oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, znajdującego się na ul. Piłsudskiego 10,12 w Krakowie.

Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie
Generalny Wykonawca Inwestycji: PRZ- Kraków S.A.
Pełniona funkcja: Inżynier Budowy

Pozostałe realizacje

REALIZACJE

Oś. Starego Dębu ETAP II

Oś. Starego Dębu ETAP I

Osiedle Familijne

DOT OFFICE

PASAŻ IMPOL NOVA

Pałac Czapskich

CENTRUM DRUKU

Dom Jednorodzinny