Realizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Osiedle Familijne

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych C2, C3 , C4 z garażami podziemnymi, infrastrukturą
techniczną w zakresie instalacji wentylacji: wody, kanalizacji, teletechniki, ciepłowniczej, wentylacji,
odymiania garażu, elektrycznej, wraz z zagospodarowaniem terenu, murem oporowym, drogami
wewnętrznymi, parkingami naziemnymi przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie.

Inwestor: Buma Development 6 Sp. z o.o. Sp. k.
Generalny Wykonawca Inwestycji: Buma Contractor Sp. z o.o. Sp.k.
Pełniona funkcja:  Kierownik Budowy
Powierzchnia użytkowa: – 6.120 mkw.

Pozostałe realizacje

REALIZACJE

Oś. Starego Dębu ETAP II

Oś. Starego Dębu ETAP I

Osiedle Familijne

DOT OFFICE

PASAŻ IMPOL NOVA

Pałac Czapskich

CENTRUM DRUKU

Dom Jednorodzinny