Realizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Adaptacja poddasza

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną – 6 mieszkań, wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową dach w zakresie budowy lukarn w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Na Skarpie 61 w Krakowie.

Inwestor: TMR Spółka z o.o.
Pełniona funkcja: Kierownik Budowy

Pozostałe realizacje

REALIZACJE

Oś. Starego Dębu ETAP II

Oś. Starego Dębu ETAP I

Osiedle Familijne

DOT OFFICE

PASAŻ IMPOL NOVA

Pałac Czapskich

CENTRUM DRUKU

Dom Jednorodzinny