Realizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Budynki mieszkalne

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, trzykondygnacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Działkowej i Łazy w Krakowie.

Inwestor: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Generalny Wykonawca Inwestycji: PRZ-Kraków S.A.
Pełniona funkcja: Inżynier Budowy
Powierzchnia użytkowa: – 5.300mkw.

Pozostałe realizacje

REALIZACJE

Oś. Starego Dębu ETAP II

Oś. Starego Dębu ETAP I

Osiedle Familijne

DOT OFFICE

PASAŻ IMPOL NOVA

Pałac Czapskich

CENTRUM DRUKU

Dom Jednorodzinny